9 czerwca 2016

OS3 partnerem komunikacyjnym KPI

#nowarealizacja

Koalicja na rzecz Polskich Innowacji nawiązała współpracę partnerską z OS3. KPI jest organizacją, której głównym celem jest stworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju ekosytemu innowacji w kraju. OS3 odpowiedzialna jest za stworzenie i realizację strategii komunikacyjnej oraz PR?owej. OS3 stanie się również członkiem Koalicji.

Koalicja na rzecz Polskich Innowacji to sieć organizacji, której założycielami są m.in. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Intel, Konfederacja Lewiatan, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oraz Wardyński i Wspólnicy. Celem Koalicji jest wzmacnianie połączeń w ekosystemie innowacji poprzez wypracowywanie standardów dobrych praktyk i mądrej legislacji. KPI jest także organizatorem konferencji Innowacyjna Europa ? wydarzenia, które jest unikatową okazją do dyskusji nad najważniejszymi wyzwaniami rozwojowymi i daje możliwość do spotkania się polskich liderów zmian z ich globalnymi odpowiednikami.

Agencja OS3, będąca częścią dynamicznie rozwijającego się holdingu marketingowego, innowacje
w rozwiązaniach marketingowych postrzega jako jeden z kluczowych kierunków rozwoju oferowanych usług. Marcin Maj, CEO agencji i OS3 Group, tak uzasadnia nawiązanie partnerstwa –Działamy w branży, w której poszukiwanie nowych ścieżek i doskonalenie procesów to konieczność. Warto tutaj podkreślić, że słowo innowacja może być rozumiane na wiele sposobów ? nie tylko przez pryzmat nowoczesnych, digitalowych narzędzi, ale także sposobu budowania strategii marek, ich przekazów czy kodów komunikacyjnych. Bycie partnerem Koalicji to szansa, aby polskie firmy, takie jak OS3, miały realny wpływ na otoczenie gospodarcze w jakim funkcjonują.

Maciej Kuziemski, Prezes Zarządu Koalicji na rzecz Polskich Innowacji dodaje – Mamy świadomość wyzwań jakie stoją przed Polską w ciągu najbliższych dekad i jesteśmy przekonani, że konkretnych rozwiązań warto poszukiwać pomiędzy środowiskami nauki, administracji i biznesu. Wierzymy że wsparcie komunikacyjne OS3 pomoże dotrzeć z naszymi postulatami do jeszcze szerszych kręgów. 

 OS3 będzie odpowiedzialne za stworzenie i realizację strategii komunikacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz promocji jednego z najważniejszych wydarzeń Koalicji, jaką jest doroczna międzynarodowa konferencja Innowacyjna Europa. 

PODZIEL SIĘ
PODZIEL SIĘ