JAK WYGRAĆ KONKURS?

- STUDIUM PEWNEGO SUKCESU -

 

 

CI Challenge Up!

Stworzenie od podstaw CI, wyjście od sporządzenia znaku marki i elementów spójnej dla wszystkich partnerów konkursu (Intel, Cisco oraz T:Mobile) komunikacji wizualnej. Ambitne zadanie, którego realizacja przyniosła wiele satysfakcji przy współpracy ze wszystkimi partnerami.

Przełożenie idei i kategorii konkursu z zakresu nowoczesnych technologii (IT, komunikacji i wykorzystania baz danych) na pomysł komunikacji wizualnej w sposób odzwierciedlający zarówno kategorie konkursu, jak i jego nowoczesny oraz innowacyjny charakter. Koncept powinien przyciągać uwagę uczestników - młodych inżynierów, start-upowców, itp.

W ramach opracowania strategii komunikacji wizualnej przygotowaliśmy wszystkie jej elementy, łącznie z nazwą konkursu oraz materiałami ATL, BTL i Interactive. OS3 było odpowiedzialne za komunikację i materiały wewnętrzne (korporacyjne) oraz za komunikację zewnętrzną we wszystkich mediach.

WITAJ W NASZYM CENTRUM!

- ... I POKAŻ Z JAK NAJLEPSZEJ STRONY -

W kolejnym etapie prac powstał serwis www, będący centrum informacji na temat konkursu. Nadrzędnym celem było stworzenie miejsca, w którym użytkownik z łatwością będzie się poruszał i bezproblemowo zarejestruje projekt do konkursu.

Zamierzony efekt uzyskaliśmy dzięki dogłębnej analizie UX, na którą składało się:

  • stworzenie szczegółowych profili użytkowników
  • zdefiniowanie ścieżek realizacji poszczególnych celów
  • testy A/B poszczególnych wariantów (w oparciu o interaktywne makiety)

Prace były ukierunkowane na osiągnięcie najwyższego stopnia konwersji. O ich sukcesie świadczy rejestracja ponad 1200 zespołów w ciągu 2-miesięcznego etapu rekrutacji. Co więcej, dzięki wykorzystaniu elementów rozbudowanej księgi znaku marki ChallangeUp! strona jest spójnym elementem komunikacji wizualnej konkursu.

 

- Zrozumienie to podstawa -

Zaprogramowani na dialog

 

Najważniejszym elementem całego projektu z punktu widzenia uczestników, była dedykowana platforma online.

Nasze unikatowe rozwiązanie umożliwiło zarejestrowanym zespołom rozwój swoich projektów przy współudziale multidyscyplinarnego zespołu specjalistów z całego świata. Osiągnęliśmy to dzięki stworzeniu dedykowanego systemu, którego funkcjonalności umożliwiały m.in.:

  • umawianie i przeprowadzanie online sesji coachingowych z ekspertami
  • udział w webinariach organizowanych przez twórców konkursu
  • korzystanie z bazy wiedzy z materiałami e-learningowymi
  • prace na dokumentach konkursowych w czasie rzeczywistym i wymianę opinii

Dodatkowo, na potrzeby pomysłodawców projektu przygotowaliśmy moduł sędziowski online. Dzięki dedykowanym rozwiązaniom programistycznym wybrani przedstawiciele każdej z firm partnerskich mogli ocenić każdy zgłoszony projekt i wybrać do finału konkursu 24 najciekawsze.

 

MAMY WSPóLNY TEMAT

- WŁĄCZAMY DO ROZMOWY -

Jednym z kluczowych mediów dla grupy docelowej jest Facebook, dlatego właśnie tam rozpoczęliśmy aktywne promowanie Challenge Up! Wykorzystaliśmy potencjał Facebooka do umieszczania w nim informacji o tematyce bliskiej uczestnikom konkursu, inspirowania oraz objaśniania sposobu działania konkursu, jego promowania czy w końcu zachęcania do wzięcia udziału. Dodatkowa komunikacja konkursu odbywała się za pomocą wiadomości prywatnych, pytań pod postami, itd. Całość prowadzono w uniwersalnym języku angielskim, przy użyciu dedykowanych materiałów oraz promocji w mediach całego regionu EMEA.

Kampania

Intensywna kampania o szerokim zasięgu objęła cały obszar EMEA, skupiając się przede wszystkim na komunikacji w kanale digitalowym. Prowadziliśmy ją, używając zarówno standardowych metod targetowania grupy docelowej oraz narzędzi reklamowych google, jak i korzystaliśmy z zagranicznych sieci afiliacyjnych, portali społecznościowych czy rozbudowanej struktury sieci search, operującej w 12 różnych językach. Założenie, że konkurs ma wyłonić bardzo specyficzną i wąską grupę uczestników konkursu okazało się późniejszym sukcesem. Ponad 2/3 wszystkich rejestracji przełożyło się bardzo wysoki poziom zgłoszonych idei oraz gotowych projektów.

 

MEDIA

- KAMPANIA -

OS3 we współpracy z Performance Media odpowiadało za przygotowanie i powodzenie kampanii. Nie tylko dostarczyliśmy efektywne kreacje, ale także zapewniliśmy consulting mediowy, optymalizację materiałów oraz ścisłą współpracę z klientem przy ocenie jakości i ilości zgłoszeń, tak aby osiągnięty wynik odpowiadał jednocześnie oczekiwanej jakości prac. Po kilku tygodniach trwania konkursu do partnerów i patronów Challenge Up! dołączyło także BMW - co świadczy o pozycji, jaką podczas kampanii udało się konkursowi osiągnąć.